Aanmelden
E-mail:

Wachtwoord:


Wachtwoord vergeten?
Nieuwsbrief
Navigatie

Situering

De Kolibrie is een inloophuis in het Limburgse Peer.

Het doel van De Kolibrie is om mensen in Noord-Limburg  te ondersteunen die te maken krijgen met een chronische ziekte. Naast de lichamelijke ongemakken die eender welke chronische aandoening met zich meebrengt, is het voor de mensen die ermee geconfronteerd worden ook mentaal en sociaal zwaar om de ziekte te accepteren en een plek te geven in hun dagelijkse leven. Vooral op dat laatste punt biedt De Kolibrie steun. De Kolibrie doet heel wat inspanningen om mensen te leren op weg gaan met hun uitdaging. We willen mensen die geconfronteerd worden met kanker en/of een andere chronische uitdaging duidelijk maken dat ze meer dan hun uitdaging zijn.  Ondanks hun kwetsbaarheid/beperking is het belangrijk dat ze in hun kracht blijven staan, dat ze hun talenten en competenties ten volle blijven ontplooien.
Machteld beschrijft in 2011 de definitie van gezondheid als volgt: "Gezondheid is het vermogen zich aan te passen en een eigen regie te voeren, in het licht van de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen van het leven.”
Het grote voordeel van deze definitie is dat ze de veerkracht van mensen in het licht zet, en ruimte laat voor mensen om, met en ondanks hun ziekte, een gelukkig leven te leiden. Vanuit een herstelgeoriënteerde visie zijn we ervan overtuigd dat we onze bezoekers, maar ook onze maatschappij handvaten kunnen bieden om te leren omgaan met diversiteit, met krachten en talenten die ieder in zich draagt (ongeacht of men een beperking heeft of niet).

De Kolibrie is dan ook een plek waar mensen, zonder afspraak en ongedwongen samen kunnen komen om nét wel of nét niet met hun aandoening bezig te zijn. Binnen de Kolibrie vinden de bezoekers hun weg naar lotgenoten, informatieve ondersteuning, een luisterend oor en naar een aanvullende manier om met elkaar op pad te gaan. Vrijwilligers vormen de draaischijf van de Kolibrie: stuk voor stuk warme mensen die zich inzetten om de bezoekers te helpen. Via lezingen en schriftelijke documentatie worden bezoekers op een objectieve manier geïnformeerd. Door creatieve workshops, thema-avonden en verschillende vormen van lotgenotencontact krijgen de bezoekers de kans om op een ‘andere’ manier bezig te zijn met de uitdagingen die een chronische ziekte met zich meebrengt.

De Kolibrie is er niet enkel voor mensen die zelf geconfronteerd worden met een ziekte maar is er ook voor hun omgeving. Aanvaarding van beperkingen, aan de zijlijn moeten toekijken, het opnemen van een taak als mantelzorger…is geen evidentie. Ook voor de naaste omgeving van mensen met een chronische ziekte biedt de Kolibrie een aanbod op maat.